„TRAMBULIN” Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíjpályázat

Tisztelt Igazgató Asszony!
Tisztelt Igazgató Úr!
Az Emberi Erőforrások Bizottsága 15/2022. (II. 22.) számú határozatával úgy döntött, hogy jóváhagyja a 2022/2023-as pályázati időszakra vonatkozó, a „TRAMBULIN” Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíjpályázaton való részvétel feltételeit rögzítő Pályázati felhívást és mellékleteit, valamint annak közzétételét az Ösztöndíjprogramban közreműködő köznevelési és szakképző intézményekben.
Mindezek alapján kérem, hogy a mellékelt tanulói pályázati felhívást az adatkezelési tájékoztatóval együtt 2022. március 8-án intézményében meghirdetni, valamint 2022. március 8-án 9 órakor intézménye honlapján a mellékelt pályázati felhívást közzé tenni szíveskedjék.
Felhívom szíves figyelmét, hogy az adatkezelési tájékoztató minden esetben a pályázati felhívással együtt kezelendő.
A tanulói pályázatok benyújtási határideje: 2022. április 11.
A mellékelt pályázati adatlapot (a felhívás 5-6. oldala) kitöltve, aláírva, a csatolandó mellékletekkel együtt a https://trambulin.budapest.hu/ online felületen szükséges feltölteni – a pályázati felhívás közzétételét, 2022. március 8-át követően - az iskola által kijelölt koordinátor tanár segítségével.
A mellékelt pályázati felhívás 7. és 8. oldala a pályázat elbíráláshoz szükséges értékelési rendszert tartalmazza.
Tájékoztatom továbbá, hogy a koordinátor pedagógusok részére átadásra, illetve kérés esetén kiküldésre kerül az általuk megadott lakcímre a 2022/2023-as pályázati időszakra vonatkozó megbízási szerződésük.
További együttműködését köszönöm.
Tisztelettel:
Vermuthné Kiss Valentina
ifjúsági szakreferens
1052 Budapest Városház u. 9-11.
telefon: +36 1 999 8077
e-mail: kiss.valentina@budapest.hu

Térkép

Facebook